Väälkumi häim, genom urskog och berg

En gång om året
stiger ett tre dagar långt äventyr
ur havet.

I skogarna kring världsarvet
frodas kontroller
för hela familjen.

Alla belönas
med gåvor ur naturen.

Musiken lever.

Välkomna
till Korsholm, Vörå, Malax och Vasa.